(MVO) en duurzaamheid zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de huidige maatschappij. Ook Terwolde Renault vindt het belangrijk deze speerpunten te integreren in de bedrijfsvoering. Want niet alleen onze auto’s worden in hoog tempo milieuvriendelijker, ook het bedrijf zelf meet zich een ‘groen’ imago aan.

BOVAG heeft in 2009 het Erkend Duurzaam certificaat gelanceerd. Bedrijven die lid zijn van BOVAG kunnen gecertificeerd worden als zij aantoonbaar duurzaamheid en MVO in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. De onafhankelijke beoordeling is in handen van ARN. Ieder jaar moet het bedrijf opnieuw bewijzen dat het voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden aan certificering. De organisatie van Erkend Duurzaam is inmiddels belegd bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). Het certificaat Erkend Duurzaam is uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk van de branche.

Terwolde heeft voor alle vestigingen het afgelopen jaar het certificaat Erkend duurzaam ontvangen van de BOVAG.