Prinsjesdag betekent traditiegetrouw dat er een overzicht wordt gegeven van de per volgend jaar te verwachten maatregelen in de autobelastingen. De fiscale wetsvoorstellen van Prinsjesdag zelf bevatten dit jaar weinig nieuwe maatregelen voor 2017. De reden hiervoor is dat het parlement voor de zomerperiode het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II al heeft behandeld. Dit wetsvoorstel is inmiddels in stemming gebracht en aangenomen. In dit wetsvoorstel zijn belangrijke wijzigingen geregeld voor de periode 2017 tot en met 2020.

Wijzigingen autobelastingen 2017

Voor de bijtelling gaat vanaf 2017 een nieuw standaardpercentage van 22% gelden. Het huidige 25% tarief blijft nog van kracht op alle auto’s met een eerste tenaamstelling voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet. Dat is overigens niet onomstreden: er zullen nog proefprocedures volgen over dit verschil in percentages.

Voor auto’s met een lagere bijtelling geldt een overgangsregeling, waarmee de huidige 60-maandsperiode van de bijtellingskorting uitgediend mag worden. Een bijtellingskorting is er voor nieuwe auto’s vanaf 2017 alleen nog bij een CO2-uitstoot van 0 gram/km. De bijtelling is dan 4% van de cataloguswaarde. Vanaf 2019 geldt dat percentage alleen voor zover de catalogusprijs niet meer is dan 50.000 euro, tenzij het een waterstofauto betreft.

Elektrische en plug-in hybride auto's

Volledig elektrische auto’s behouden hun BPM-vrijstelling en het MRB-nihiltarief. Zoals eerder al aangekondigd, verlaagt het kabinet bovendien het tarief van de energiebelasting bij gebruik van openbare laadpalen. Voor plug-in hybride auto’s tot en met 50 gram/km blijft het halftarief van de wegenbelasting (MRB) bestaan in de jaren 2017 tot en met 2020. Per 2017 vervalt voor deze personenauto’s wel de forfaitaire aftrek van 125 kg in de gewichtsindeling van de MRB.

BPM schijven

De BPM-schijven worden in elk van de jaren 2017-2020 aangepast aan de technische vooruitgang. Dit gebeurt door aanscherping van de CO2-normen van de tariefschijven. Voor plug-in hybrides gaat daarbij een afzonderlijke tabel gelden. De nieuwe bijtellingstarieven leiden tot hogere belastingopbrengsten. Mede daardoor is er ruimte voor verlaging van andere tarieven. Zo gaan de MRB-tarieven per 2017 met 2% omlaag en wordt de BPM stapsgewijs afgebouwd met bijna 15% tot en met 2020.