Dankzij de nieuwe Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), de nieuwe richtlijn die wereldwijd de standaard van voertuigen beschrijft, krijgt u inzicht in gegevens over het brandstofverbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen die beter overeenkomen met het dagelijkse verbruik van uw voertuig.

Op 1 september 2017 is de WLTP testprocedure van kracht geworden voor nieuwe auto’s. Deze vervangt gefaseerd de verouderde New European Driving Cycle-certificeringsprotocol (NEDC). Daarnaast wordt er een Real Driving Emissions-test (RDE) gebruikt ter aanvulling om de uitstoot van schadelijke stoffen in de praktijk te kunnen bepalen. Hieronder vindt u hier meer over de veranderingen en wat deze voor u betekenen.

Wat is WLTP

Vóór september 2017 werd het NEDC-certificeringsprotocol, opgesteld in de jaren 80, gebruikt. De afgelopen 30 jaar zijn voertuigen echter enorm veranderd en nu vervangt de WLTP de NEDC langzaam maar zeker.

Wat is dan het verschil? Om te beginnen duurt de WLTP-cyclus langer en is deze uitgebreider dan bij de NEDC. De testsnelheden liggen hoger. Het temperatuurbereik is hoger en er wordt rekening gehouden met álle voertuigopties. Hierdoor sluiten de testresultaten beter aan bij de uitstoot in de praktijk. Bekijk hier de video van de RAI over WLTP.

Vergelijk WLTP met NEDC

  • Meer realistische testomstandigheden (stoppen, schakelen etc.)
  • Uitgebreidere rijsituaties (stad, snelweg, buitenweg etc)
  • Langere testafstanden (van 11 naar 23 km)
  • Meer dynamische en representieve acceleraties en deceleraties
  • Hoger gemiddelde (van 34 naar 47 km/uur) en maximumsnelheden(van 120 naar 131 km/uur)
  • Meer realistische omgevingstemperaturen
  • Kortere stoptijden (van 24% naar 13% van tijd gestopt)
  • Met optionele uitrusting (gerelateerd aan individuele voertuigen)
  • Striktere eisen aan afstelling van auto en metingen
  • Gebruik van beste en slechtste meetwaarden

De WLTP testprocedure sluit beter aan bij de realiteit. In vergelijk met de NEDC testprocedure lijkt mogelijk sprake te zijn van een hoger brandstofverbruik en meer uitstoot, maar het daadwerkelijke verbruik blijft hetzelfde. Het is gewoon een meer nauwkeurige gebruiksindicatie, want met het nieuwe WLTP-protocol wordt voor het bepalen van de CO2-uitstootgegevens rekening gehouden met het type voertuig én alle beschikbare opties.

BPM-verhoging

Met de nieuwe testmethode wordt het opgegeven brandstofverbruik realistischer (lees: hoger) dan voorheen. Dat geldt ook voor de CO2-uitstoot, die in Nederland de BPM-belasting is gekoppeld. Dit zal in de praktijk betekenen dat een sommige nieuwe auto’s fors duurder worden.

In principe gelden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019, maar alle onlangs op de markt gebrachte nieuwe en vernieuwde modellen worden nu al via de WLTP-methode getest. De meetwaardes die daaruit rollen worden voorlopig nog teruggerekend naar de oude NEDC-waarde, maar die ligt hoger dan als de auto via de oude standaarden getest zou zijn. De vraag is wie de hogere BPM-belasting tijdens deze overgangsperiode én vanaf 2019 gaat betalen.

Totdat er een oplossing is moeten de automerken in Nederland zelf bepalen hoe en of ze die prijzen aan consumenten gaan doorberekenen. Sommige importeurs nemen een deel van de BPM-verhoging voor hun rekening, de klant moet de rest betalen.